Om nickel, kadmium & bly

VIKTIG INFORMATION!

Sedan 2000 är det förbjudet att sälja smycken eller smyckesdelar som inte uppfyller lagstadgade krav beträffande nickelförekomst.
Sedan december 2011 innefattas förbudet även av kadmium och blyförekomst i smycken och smyckesdelar.

Alla våra metalldelar är godkända enligt dessa krav.

​Fro m 2017-05-19, när nya artiklar läggs in i webbutiken, skriver vi inte längre in denna information på varje enskild produktbeskrivning då dessa krav gäller dem alla.
​Alla tidigare inlagda smyckesdelar är godkända för såväl nickel, kadmium som bly även om det inte framgår i sin helhet i beskrivningen.
​Som exempel kan det stå "nickelfri" eller "nickelsäker" men är alltså godkända beträffande förekomsten av såväl nickel, kadmium som bly.

Mer information om detta finns i nedanstående dokument från Kemikalieinspektionen:

http://www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-farliga-metaller-i-smycken.pdf

Fraktinfo